Privatumo politika

1.Bendrosios nuostatos

Ši privatumo politika reglamentuoja UAB Elektpro, juridinio asmens kodas 302813436, buveinės adresas Šilutės pl. 56, LT-94181 Klaipėda, Lietuva elektroninę parduotuvę (toliau – www.palapiniumagnatai.lt) kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos, pirmiausia Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

E-parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad www.palapiniumagnatai.lt juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka. Jeigu Jūs nesutinkate laikytis Internetinės parduotuvės Privatumo taisyklių nuostatų, Jūs negalite toliau naudotis Internetinės parduotuvės svetaine.

Mes įsipareigojame parduoti prekes fiziniams asmenims, kurie yra ne jaunesni nei 18 metų. Jei Jūs esate jaunesnis nei 18 metų, Jūs galite pirkti tik su tėvų ar globėjų sutikimu.

2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1 www.palapiniumagnatai.lt vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

2.1.1 asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais. Įmonė Jūsų asmens duomenis gauna 3 būdais :

2.1.1.1 pirmasis Asmens duomenų tvarkymo būdas, kai tiesiogiai iš Jūsų, kuriuos Jūs mums pateikiate, kai kreipiatės dėl įmonės paslaugų ir jomis naudojatės, pildote registracijos anketą, teikiate prašymus ar pretenzijas;

2.1.1.2 antrasis Asmens duomenų gavimo būdas, kai informaciją www.palapiniumagnatai.lt gauna Slapukų pagalba, Naudotojo sutikimo tvarkyti jo Asmens duomenis teisiniu pagrindu, surenka automatiškai Naudotojui naudojantis www.palapiniumagnatai.lt Internetinės parduotuvės svetaine ir jos suteikiamomis galimybėmis;

2.1.1.3 trečiasis Asmens duomenų gavimo būdas, kai Naudotojo sutikimo pagrindu informaciją apie Naudotoją www.palapiniumagnatai.lt gauna iš trečiųjų asmenų, tokių kaip Facebook, Inc., Google, Inc. Instagram Inc. Youtube Inc.

2.1.2 Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.

2.1.3 Asmens duomenys nuolat atnaujinami.

2.1.4 Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Tiesioginės rinkodaros duomenys – 5 metus nuo sutikimo gavimo arba iki Jūs atšauksite savo sutikimą. Asmens duomenys gauti iš užpildytų registracijų saugomi 10 metų, nuo kliento santykių su įmone pabaigos, išskyrus, kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais yra nustatyti ilgesni duomenų saugojimo terminai.

2.1.5 Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.

2.1.6 Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

2.2 www.palapiniumagnatai.lt gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, amžiaus grupė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e-parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

2.2.1 apdoroti Jūsų prekių užsakymus;

2.2.2 išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);

2.2.3 spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;

2.2.4 vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;

2.2.5 internetinių užsakymų administravimui;

2.2.6 Swedbank AB – atsiskaitymui už prekes/paslaugas pavedimu ir banko kortelėmis fizinėje parduotuvėje;

2.2.7 Paysera – atsiskaitymui už prekes/paslaugas banko pavedimu internete;

2.2.8 www.palapiniumagnatai.lt asmens duomenų tvarkymui gali pasitelkti kitus paslaugų teikėjus. Įmonė siekia, kad paslaugų teikėjai laikytųsi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, įstatymų bei kitų privalomų teisės aktų reikalavimų.

3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

3.1 Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims.

3.1.2 Pardavėjas turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims, tik punkto 2.2 tikslams pasiekti.

3.1.3 Tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

4. Registracijos pateikimo taisyklės

4.1 Jūs registracijos formoje turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, mes turime teisę anuliuoti Jūsų registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Jūsų galimybes naudotis e-parduotuve.

5. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas. Jūs turite teisę:

5.1 kreiptis į įmonę su prašymu susipažinti su įmonės tvarkomais Jūsų asmens duomenimis;

5.2 gauti su jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte įmonei įprastai naudojamu kompiuterio skaitomu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui (teisė į duomenų perkeliamumą);

5.3 nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia įmonė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;

5.4 savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);

5.5 jūs turite teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją pranešdamas apie tai adresu info@palapiniumagnatai.lt, telefonu +370 687 36 973 arba atvykę į įmonės biurą.

6. Slapukai (angl. cookies)

6.1 Informuojame, jog tam, kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas mūsų svetainėje, Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. \”cookies\”). Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos. Reziumuojame, jog naudodamasis e-parduotuve sutinkate su tuo, kad Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipdamiesi į mus bet kuriais svetainėje skelbiamais kontaktais.

7. Taisyklių keitimas ir baigiamosios nuostatos

7.1 www.palapiniumagnatai.lt turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai pranešdami e-parduotuvėje. Bet koks Privatumo taisyklių nuostatų pakeitimas įsigalioja nuo jo paskelbimo Internetinės parduotuvės svetainėje dienos. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybu būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.

Jeigu turite klausimų ar pasiūlymų, rašykite mums info@palapiniumagnatai.lt