Garantija

Prekėms suteikiama 24 mėnesių garantija fiziniams asmenims ir 12 mėnesių garantija juridiniams asmenims, jei prie pasirinktos prekės nėra nurodoma kitaip. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo momento, kai pardavėjas (arba įgaliotas asmuo, kaip pvz.: kurjeris) perduoda prekę pirkėjui, kaip numatyta sutartyje. Garantija suteikiama tik pateikus šiuos pirkimo dokumentus: pirkimo–pardavimo sutartį, pinigų apmokėjimo kvitą (Sąskaitą) ir garantinį gaminio pasą. Prekė turi būti pilnai sukomplektuota, originalioje pakuotėje.  Garantija nedengia defektų, atsiradusių dėl ilgalaikio naudojimo, oro sąlygų poveikio ar kitų, pašalinių, nuo gamintojo nepriklausančių veiksnių. Garantija netaikoma, jeigu yra nesilaikoma instrukcijoje nurodytų naudojimo instrukcijų, taisyklių arba naudojama ne pagal  paskirtį. Kokybiškų surinktų arba bandytų surinkti šildytuvų grąžinti negalima.
Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta.
Grąžinamas prekes pirkėjas turi pristatyti fiziškai pardavėjo nurodytu adresu arba atsiųsti prekes savo sąskaita pardavėjo nurodytu adresu.
Pinigų grąžinimą įsipareigojame įgyvendinti per keturiolika kalendorinių dienų nebent susitarta kitaip. Garantiniu laikotarpiu nustatytus kiekybinius ar kokybinius neatitikimus ištaisysime, sukomplektuosime arba pakeisime kokybiškais savo sąskaita. Pinigai grąžinami į kliento nurodytą banko sąskaitą pavedimu. Apie pastebėtą defektą prekės naudojimo metu prašome pranešti UAB „Elektpro “ kontaktais: el. paštu pardavimai@palapiniumagnatai.lt Prašome pridėti prekės broko, pažeidimo nuotraukų.  Apie sprendimą informuosime Jus Jūsų nurodytomis susisiekimo priemonėmis. Prekių keitimas, grąžinimas ar trūkumų šalinimas vykdomas vadovaujantis mažmeninės prekybos taisyklėmis. Pirkėjas neturi teisės nutraukti sutarties, jeigu daikto trūkumas yra mažareikšmis pagal CK 6.363 straipsnio 8-ą dalį. Prekės garantija pagal įstatymą CK 6.338 str. nustato terminus reikalavimams dėl prekių trūkumų pareikšti. Vartotojų teisę atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties nustato CK 6.22810 straipsnis.

ALTERNATYVAUS VARTOTOJŲ GINČŲ SPRENDIMO SUBJEKTAS – VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA:
Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius
Tel. +370 5 262 6751, faksas +370 5 279 1466
El. paštas tarnyba@vvtat.lt
Interneto svetainės adresas: www.vvtat.lt